Xe tải Dongfeng B170 – 8.2 tấn gắn cẩu Unic URV370 3 tấn bảo hành 100.000 km

Xe tải Dongfeng B170 - 8.2 tấn gắn cẩu Unic URV370 3 tấn bảo hành 100.000 km

Xe tải Dongfeng B170 – 8.2 tấn gắn cẩu Unic URV370 3 tấn bảo hành 100.000 km